Wszyscy wędkarze którzy opłacili składkę członkowską na 2004 r. w Okręgu PZW Jelenia Góra są ubezpieczeni w PZU od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie amatorskiego połowu ryb na wodach PZW całego kraju, wg Polisy Nr 127/60W/04, na kwoty:
 - 5000,00 zł w razie śmierci,
 - 5000,00 zł w razie całkowitego (100%) uszczerbku na zdrowiu