UWAGA ZNAKOWANA RYBA

     Instytut Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku od wielu lat prowadzi znakowania smoltów łososia i troci, celem poznania ich wędrówek, wzrostu oraz efektów zarybiania i restytucji tych gatunków w Polsce. Corocznie wypuszcza się od 32 tyś. do 50 tyś. znakowanych smoltów. Znakowane ryby są wpuszczane do dopływów górnej Wisły - Dunajca, Wisłoki, Sanu oraz do dolnej i środkowej Wisły oraz jej dopływów - Drwęcy, Brdy, Wdy i Wierzycy. Ponadto są one wpuszczane do rzek pomorskich: Redy, Łeby, Słupi, Wieprzy, Parsęty i Regi oraz do Odry i jej dopływów: Drawy, Gwdy, Nysy.
     Do prac tych włączyły się niektóre Zarządy Okręgów PZW: Nowy Sącz, Wrocław, Koszalin. W 2003 r. z inicjatywy ZO PZW Wrocław w Ośrodku Zarybieniowym Szczodre poznakowano 1007 cert o długościach od 16 do 23 cm. Ryby te wypuszczono do Baryczy. Celem tych znakowań jest poznanie wędrówek tego gatunku.
     W przypadku złowienia znakowanej ryby prosimy o zdjęcie znaczka i postępowanie z rybą jak w poniższej instrukcji. Dane te wraz ze znaczkami prosimy przesłać na adres:
Instytut Rybactwa Śródlądowego
ul. Reduta Żbik 5
80-761 Gdańsk

lub dostarczyć do Zarządu Okręgu PZW.
Osoby zainteresowane posiadaniem znaczka jako pamiątki, trofeum, proszone są o przesłanie znaczka wraz z wymaganymi informacjami i wyraźnym zaznaczeniem chęci posiadania znaczka oraz podaniem adresu zwrotnego. Znaczek zostanie odesłany wraz z premią i informacją o miejscu i dacie oraz wielkości wypuszczonej, znakowanej ryby.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z RYBĄ ZNAKOWANĄ
W przypadku złowienia ryby znakowanej należy:
1. Zanotować:
- datę złowienia.
- miejsce złowienia.
- całkowitą długość.
- masę (wagę).
2. Pobrać kilka łusek:
- u ryb łososiowatych: z pasa ponad linią boczną, na odcinku pomiędzy końcem płetwy brzusznej, a końcem płetwy odbytowej
- u pozostałych gatunków: z obszaru ponad linią boczną, na odcinku pomiędzy początkiem płetwy brzusznej, a połową odległości pomiędzy płetwami brzuszną i odbytową
3. Dane te wraz ze znaczkiem przesłać na adres Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Przesłanie danych ze znaczkiem jest premiowane: 20,00 zł za ryby łososiowate i 10,00 zł za inne ryby.


Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że instrukcja nie precyzuje postępowania w przypadku złowienia ryby znakowanej w okresie ochronnym lub w warunkach zabraniających połowu zgodnie z RAPR.
W takiej sytuacji ryby nie wolno uśmiercić, a niedopuszczalne jest przecież pobieranie łuski "na żywo".
A jak mają postępować wyznawcy zasady "no kill" lub wędkarze mający ochotę na wypuszczenie złowionej ryby ?
Tego również instrukcja nie przewiduje.
Proponuję wówczas spisać dane ze znaczka, zmierzyć długość ryby, opisać warunki i datę połowu. Absolutnie zrezygnować z pobierania łuski i ostrożnie wypuścić rybę. Dane powinny być przesłane do Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Niestety, prawdopodobnie stracimy przy takim postępowniu szansę na premię pieniężną. Pozostanie jedynie satysfakcja, więcej chyba warta niż oferowane kilka złotych nagrody
jk