Logo SSRyb

Społeczna Straż Rybacka

Powiatu Oleśnica

Powiat

O SSRyb

Galeria Fotografii

Kontakty

Przydatne linki

Nasz jubileusz

ZNAK.jpg

Komunikat

Komendanta Powiatowego

   Społecznej Straży Rybackiej powiatu Oleśnica

w sprawie nowelizacji

 Ustawy o rybactwie śródlądowym

z dnia 18 kwietnia 1985 roku.

 

 

W dniu 27. listopada 2010 r. weszła  w życie znowelizowana Ustawa o rybactwie śródlądowym (Dz. U. nr 200 poz. 1322 z dnia 27 października 2010). Ustawa, m. innymi,  nowelizuje i zmienia niektóre zasady amatorskiego połowu ryb.

Najważniejszym, dotychczas nie istniejącym, przepisem tej zmiany jest wprowadzenie obowiązku posiadania przez wędkującego „Zezwolenia na amatorski połów ryb”. Wynika z tego przepisu, w sposób jednoznaczny, iż każdy uprawiający amatorski połów ryb, nie istotne czy jest zrzeszony w PZW czy nie, będzie zobowiązany do uzyskania takiego zezwolenia od uprawnionego do rybactwa. Wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim nie będą mieli tego problemu, gdyż takie zezwolenia będą wydawane przy okazji wznawiania uprawnień do wędkowania na wodach PZW na rok 2011. Gorzej będzie z kolegami którzy uprawiają wędkarstwo na wodach powierzchniowych innych niż będących we władaniu PZW. Koledzy ci będą musieli ustalić kto jest uprawnionym do rybactwa na danym akwenie i od niego uzyskać stosowny dokument uprawniający do wędkowania. Obowiązek posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb będzie musiała posiadać każda osoba wędkująca wraz z wędkarzem, członkiem PZW, na wodach administrowanych przez związek, w ramach limitów i stanowiska członka PZW. Tyczyć się to będzie współmałżonków oraz dzieci pow. 14 roku życia posiadających karty wędkarskie.

W związku z powyższym Zarząd Główny PZW oświadczył, że zgodnie z zasadą poszanowania dla praw nabytych, dotychczasowe warunki zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach użytkowanych przez PZW określone w uchwale ZG PZW nr 48 z dnia 29 maja 2010 r.  pozostają ważne do dnia 31 grudnia 2010 r. Natomiast warunki wydawania zezwoleń okresowych na okres od 26 listopada 2010 r. do końca bieżącego roku określą okręgi PZW na dotychczasowych zasadach. Podkreślam iż oświadczenie tyczy się jedynie członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Nie odnosi się natomiast do kolegów wędkujących jedynie na podstawie Kart Wędkarskiej tzw. białej karty wydawanej przez Starostwa Powiatowe.

Ustawa wprowadza ponadto regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a w szczególności; za; brak przy sobie dokumentów wędkarskich, nie przestrzeganie limitów połowu, nie przestrzeganie wymiarów ochronnych, nie przestrzeganie okresów ochronnych, brak utrzymania czystości na stanowisku, za brak wpisu do rejestru połowu ryb, nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb, niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu ryb, za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach

Następuje też zmiana taryfikatora wysokości mandatów nakładanych za wykroczenia popełniane przez wędkujących. Najniższym mandatem karnym za wykroczenia, np. połów ryb niewymiarowych, połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami, połów więcej niż dwoma wędkami, połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń ,będzie mandat w wysokości 200 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem, gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu od uprawnionych do karania nim, lub nie  zastosuje się do poleceń Społecznej Straży Rybackiej w tym zakresie ( Społeczna Straż Rybacka, póki co, nie posiada prawa karania mandatami karnymi), Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb, złowionych ryb, oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu. Przypominam, iż Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej nie posiadają w dalszym ciągu uprawnień do zatrzymywania dokumentów wędkujących. Każdorazowo w tym wypadku sprawy będą obligatoryjnie kierowane do Sądów. Sąd uznając winę obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów, na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości  przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sad orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego. Sąd ponadto będzie zobowiązany do powiadomienia organu wydającego karty wędkarskie oraz karty łowiectwa podwodnego o każe dodatkowej cofnięcia uprawnień do wędkowania.

Przy okazji chciałbym przypomnieć Kolegom, że Społeczna Straż Rybacka została powołana uchwałami Rad Powiatów, na wniosek Zarządów Okręgów PZW. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej w znacznej części rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego. W czasie wykonywania czynności służbowych są funkcjonariuszami państwowym i są chronieni przez stosowne Ustawy. Korzystają z podobnych uprawnień jak Państwowa Straż Rybacka, a i mają też obowiązki wynikające ze specyfiki pracy z tym jednak, iż swą pracę wykonują społecznie nie pobierając za to żadnych profitów. Winniśmy Koledzy szacunek strażnikom, wszak to oni chronią nasze wody przed kłusownictwem, winniśmy im pomoc i wsparcie w przypadku gdy strażnik o taką się do nas zwróci. Nie utrudniajmy im pracy, a tej im z pewnością nie zabraknie. Pamiętajmy, to oni pilnują naszych pieniędzy jakie, za pośrednictwem Zarządów Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego i innych podmiotów uprawnionych do rybactwa, trafiają do naszych wód w postaci ryb w czasie zarybień zarówno wiosennych jak i jesiennych.

Wszystkich wędkujących odsyłam do znowelizowanej Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18-04-1985 r. opublikowanej, tak jak wspomniałem na początku, w Dzienniku Ustaw nr. 200 poz. 1322 z dnia 27 października 2010. W przypadku braku zrozumienia zapisów Ustawy bądź niejasności z nią związanych zapraszam do kontaktu z macierzystymi Zarządami Kół PZW, Państwową Strażą Rybacką lub Społeczną Strażą Rybacką.

 

 

Komunikat w sprawie okresu ochronnego szczupaka!!!

Zgodnie z przepisami ustawy O rybactwie śródlądowym oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, które stanowią, że ,,Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada na dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień’’ Zarząd Główny PZW komunikuje, że pierwszym dniem połowu szczupaka będzie w bieżącym roku dzień 1 maja. Wynika to z tego, iż ostatni dzień okresu ochronnego dla szczupaka, czyli 30 kwietnia, wypada w sobotę, a ta nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.Drogie Kolerzanki i Drodzy Koledzy Szczupaka w tym roku łowimy od 1maja!!!

 


Z wędkarskim pozdrowieniem

Józef Karczmarczuk

Komendant Powiatowy

 

Strona główna SSRyb pow. Oleśnica

Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia, 2010 18:17:50

Od 05-07-2006 na stronie było nas

http://www.republika.pl/cgi-bin/Licznik.cgi?ft=1%7Cfrgb=255;255;255%7Ctr=0%7Ctrgb=0;0;0%7Cwxh=15;20%7Cmd=6%7Cdd=M%7Cst=1%7Csh=1%7Cdf=jozefkar